استخر المپیک بندر ماهشهر میزبان مسابقات المپیاد صنایع پتروشیمی

به گزارش خورنا |بعد از روی کار آمدن مدیریت جدید استخر المپیک بندرماهشهر تغییرات مثبتی در این استخر رخ داد و استانداردهای به خوبی در این استخر رعایت شد به همین خاطر بعد از تغییرات ایجاد شده و بازدید مسئولین ورزش صنایع پتروشیمی و عملیات غیر صنعتی،استخر المپیک بندرماهشهر به عنوان میزبانی مسابقات شنا المپیاد صنایع پتروشیمی انتخاب شد.

شایان ذکر است این المپیاد یکی از معتبرترین مسابقات درحوزه صنایع پتروشیمی میباشد درتاریخ دوم و سوم شهریورماه برگزار می شود