رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد:

ﺗﺎﯾﯿﺪ خسارات سیل ۱۹ هزار پرونده زمین کشاورزی در خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: از مجموع ۲۶ هزار پرونده‌ای که در زمینه خسارات سیل اخیر در شهرستانهای استان تشکیل شده است تاکنون در حدود ۱۹ هزار پرونده کشاورزی از سوی کمیته‌های تخصصی تاییدیه لازم را برای دریافت تسهیلات کسب کرده‌اند.

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا در نشست قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده استان که امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۹۸ در محل اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد کیخسرو چنگلوایی از سفر اسحاق جهانگیری در هفته آینده به استان خوزستان خبر داد و تصریح کرد: بررسی اقدامات دستگاههای مختلف استان در حادثه سیل اخیر از جمله اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان خوزستان است.

وی با بیان اینکه شش‌هزار پرونده خسارت سیل در سازمان جهادکشاورزی استان وجود دارد که هنوز در کمیته‌های تخصصی شهرستانها مطرح نشده‌‌اند اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳۰ مرداد‌ماه آخرین مهلت برای تشکیل پرونده دریافت خسارات ناشی از سیل اخیر است لذا اگر پرونده‌ای بعد از این تاریخ تشکیل شود حتی اگر در کمیته‌های تخصصی شهرستانها نیز تایید و‌ تصویب شوند باز قادر به ثبت‌نام در سامانه ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﻩ (سجاد) نخواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان عنوان کرد: از مجموع ۲۶ هزار پرونده‌ای که در زمینه خسارات سیل اخیر در شهرستانهای استان تشکیل شده است تاکنون در حدود ۱۹ هزار پرونده از سوی کمیته‌های تخصصی تاییدیه لازم را برای دریافت تسهیلات کسب کرده‌اند.