پیشنهاد به شهردار و شورای شهر اهواز:

شهردار و اعضای شورا نماز صبح را در شهرداری به جماعت بخوانند

شهردار اهواز واعضاء شورا نماز صبح خود را کجا می خوانند
اخیرا مطلب یک منتقد حوزه حقوق شهروندی سر و صداهای زیادی ایجاد کرد و طرح موضوعاتی که از طریق ایشان ارایه شد، شهروندان را متوجه اهمیت کار شهرداری کرد و نسبت به عملکرد آقای شاعری شهردار فعلی سئوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد.

دکتر شهرام احمدی که کارشناس  امور شهرداری وشورای اهواز است در سلسله مطالبی که به صورت تخصصی در خصوص حوزه شهرداری می نویسد، این سئوال را مطرح کرد که چرا شهرداری به جایی برای سهم دادن به محافل قدرت تبدیل شده است؟ ایشان پرسیده است آیا‏‪ اخبار تعریف و تمجیدها ونامه های بعضا اغراق آمیزی که در مورد شهردار محترم اهواز منتشر می شوند در یک روند طبیعی و خود انگیخته صورت می پذیرند یا شهروندان با نوعی سناریو نویسی تبلیغی و جریان سازی رسانه ای از سوی برخی هوادارن شورای شهر وشاعری مواجه اند؟

متاسفانه این سئوال منطقی، موشکافانه و جالب با هجمه تند اشخاص معلوم الحالی مواجه شد و به جای استقبال وجواب دادن به آن، جریانات رسانه ای مرتزق از شهرداری با بردن فضا به سمت یک یارکشی رسانه ای این پرسش را ناشنیده باقی گذاشتند.

آقای احمدی بار دیگر در خطاب به بزرگواری که آقای شاعری را بهترین شهردار اهواز خوانده و القاب گشاده دستانه ای چون باکفایت ترین شهردار همه دوره ها و فعالترین شهردار اهواز معرفی کرده بود؟ پرسیده بود آیا از ساعت از خواب بیدار شدن و سرکار آمدن آقای شهردار و مقایسه آن با شهرداران قبلی اطلاع دارید؟
این سئوال که در ابتدا برای خواننده پیش پا افتاده می نمود در پس خود مطالب زیادی دارد که بنده به عنوان یک روزنامه نگار اعتراف می کنم در ابتدا متوجه اهمیت آن نشدم .

اما وقتی بیشتر دقت کردم و فهمیدم بسیاری از امور شهرداری همچون کشتارگاهها، میادین میوه وتره بار، حرکت اتوبوسها وتاکسی ها و رفت وروب خیابانهای شهر می بایست در ساعات اولیه صبح انجام شود ، به اهمیت سئوال تخصصی این منتقد محترم پی بردم.

اگر شهردار اهواز به موقع در محل کار حاضر نشود چه کسی تلاش های پرسنل محترم شهرداری که زحمت بسیاری از کارها را بدوش می کشند می بیند و دیر آمدن شهردار در محل کارش موجب دلسردی پرسنل و همچنین عدم نظارت کافی می شود. نیروهای مجموعه عظیم شهرداری می بایست از اولین ساعات هر روز در محل کارخود حاضر باشند تا بازارها ی میوه و مرغ وماهی و قصابی ها خوراک اولیه را داشته باشند، تا اتوبوسها به موقع حرکت کنند، دوربین های سطح شهر توسط گروه حمل و نقل فعال باشند تا خیابانها توسط پاکبان ها پاکیزه شوند و سگ های ولگرد جمع آوری شوند، ممکن است که شهردار جدید چون سال ها از کار اجرایی دور بوده این مهم را محل توجه قرار ندهد، بنده پیشنهاد می دهم ایشان به این مهم توجه کنند و صدا و سیمای محترم هم از این فعالیت شبانه روزی شهرداری اهواز خبر تهیه کند .
پیشنهاد می دهم چنانچه شهردار اهواز هم بتواند مثل شهردار قبلی در ساعت های اولیه صبح در محل کار حاضر شود و مثل آقای کتانباف مدیران شهر را از روی بی سیم حضور وغیاب کنند خوب است از این کارهم فیلمی تهیه گردد تا مردم ببینند که پرسنل شهرداری چگونه زحمت شهر را به دوش می کشند.

همچنین پیشنهاد دیگری که وجود دارد این است که باتوجه به اینکه شهردار محترم آقای شاعری و اکثریت شورای اهواز بچه مسجدی هستند واز مساجد رای آورده اند همگی باهم نماز صبح خود را به جماعت در مسجدشهرداری بخوانند تا هم رسم خوبی که آقای کتانباف بجا می آورد باقی بماند وهم دیگر شائبه ای در مورد دیر آمدن شهردار به محل کار و نماز خواندن ایشان واعضاء محترم شورا ایجاد نشود.

 

مهرنوش طافیان