رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان:

۱۴۰۰ کلاس درس جدید در خوزستان ساخته شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۱۲۵ میلیارد تومان از منابع استانی به اداره کل نوسازی مدارس استان تزریق شده است اظهار کرد: در سال مالی گذشته ۱۴۰۰ کلاس درس جدید در استان خوزستان ساخته شده است.

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا در سومین نشست کارگروه تخصصی اجتماعی استان که عصر روز ۲۳ مرداد ماه ۹۸ در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد امید حاجتی ضمن اشاره به تزریق پنج میلیارد تومان اعتبار تعمیر و تجهیز مدارس از سوی شورای اجتماعی کشور به استان خوزستان گفت: در سال مالی گذشته از منابع استانی ۴۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس استان و ۸۵ میلیارد تومان نیز برای ساخت مدرسه به اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان تزریق شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۱۲۵ میلیارد تومان از منابع استانی به اداره کل نوسازی مدارس استان تزریق شده است اظهار کرد: در سال مالی گذشته ۱۴۰۰ کلاس درس جدید در استان خوزستان ساخته شده است.

وی در پایان تصریح کرد: البته این مقادیری که برای تجهیز و نوسازی مدارس استان از منابع استانی و شورای اجتماعی تخصیص یافته است به استثنای منابع مالی دیگری است که در قالب طرح هجرت در اختیار گروههای جهادی سپاه و بسیج، منابع ملی اداره کل نوسازی مدارس و نیز کمکهای وزارت نفت و خیرین مدرسه‌ساز در این زمینه است.