گزارش تصویری از آسفالت خیابانهای شهر رامهرمز توسط شهرداری

خورنا/فرشیدفرجی- به گزارش خبرنگارخورنا شهرداری رامهرمز دریک اقدام خوب شروع به آسفالت خیابانه وکوچه های شهر نمود که دراین اقدام اولویت با خیابانها وکوچه های هست که بیشتر خراب هستند.وتردد عبور ومرور را برای مردم سخت کرد.