رئیس ساماندهی و ایمن سازی سواحل استان خوزستان خبر داد:

کاهش خطر غرق شدگی در سواحل شهرستان شوشتر

رئیس ساماندهی و ایمن سازی سواحل سواحل استان خوزستان ضمن اشاره به غرق شدن ۱۷ تا ۱۸ نفر در سال گذشته در سواحل شهرستان شوشتر گفت: امسال در سایه اقدامات مناسبی که صورت گرفت تنها یک مورد غرق شده در این منطقه گزارش شده است.

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا در سومین نشست کارگروه تخصصی اجتماعی استان در سال ۹۸ که عصر امروز ۲۳ مرداد ماه در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد غلامعلی شاه مرادی با بیان اینکه سواحل شوشتر دارای یک ظرفیت خدادادی گردشگری است اظهار کرد: از آنجایی که این ساحل روزانه پذیرای جمع کثیری از گردشگران استان و کشور است لذا ما باید آن را با ایمن سازی و ساحل سازی تقویت کنیم.

رئیس ساماندهی سواحل و ایمن سازی هیأت نجات غریق استان خوزستان تصریح کرد: شهرستان شوشتر دارای ۱۴ کیلومتر ساحل قابل دسترسی است که اگر شرایط استفاده از آن برای گردشگران فراهم نشود چه بسا با افزایش تعداد افراد غرق شده این منطقه نه تنها رونق گردشگری آن از بین می‌رود بلکه به مرور زمان نیز تبدیل به محلی خلوت برای استفاده بزه‌کاران می‌شود.

وی تصریح کرد: می‌توان با زیبا سازی این سواحل و همچنین ایمن سازی آن از نظر شنا کردن علاوه بر جذب گردشگر بیشتر از خلوت شدن آن نیز حلوگیری کرد.

شاه مرادی در پایان با ضمن اشاره به غرق شدن ۱۷ تا ۱۸ نفر در سال گذشته در سواحل شوشتر گفت: امسال در سایه اقدامات مناسبی که صورت گرفت تنها یک مورد غرق شده در این منطقه گزارش شده است.