دکتر موسوی فرماندار ویژه آبادان: ابزار توسعه در آبادان نسبت به دیگر شهرهای خوزستان مهیاتر است

فرماندارویژه آبادان در خصوص روندتوسعه شهرآبادان عنوان کرد: برخورداری آبادان از صنایع بی بدیلی چون پالایشگاه و پتروشیمی و دیگر صنایع از دهها سال قبل،برخورداری از راههای مواصلاتی دریایی و هوایی و زمینی و ریلی و اخیرا برخورداری از خطوط بین المللی ٣gو۴g در حوزه ای بین کشورهای حوزه منطقه دریای سرخ و منطقه قفقاز مسئولین را بر آن داشت تا منطقه آزاد اروند را در بیش از ٣۵ هزار هکتار در این منطقه تاسیس نمایند و این نعمات ،فرصتهای بی نظیر سرمایه گذاری را ایجاد می نمایند. ما اکنون اکثر شاخصهای توسعه را در آبادان داریم گرچه آنها نیاز به بروز شدن دارند.

موسوی گفت:موانع بین المللی بودن فرودگاه آبادان کوچک و قابل رفع است. مثلا جدا کردن سالن خارجی از داخلی ،بهینه کردن فضای داخلی و پیرامونی و یا افتتاح cipکه از قبل ساخته شده و در افتتاح، هزینه چندانی ندارد .
ضرورت سرمایه گذاری در آبادان نیازمند حضور سرمایه گذاران است و سرمایه دار مطلوبش cip است و این یک عرف و مقرره بین المللی است حالا که البته از قبل هم ساخته شده معلوم نیست چرا افتتاح نگردیده است cip مطلوب و نیاز سرمایه گذار است و برای او جذابیت ایجاد میکند لذا باید انجام شود.

وی خاطر نشان کرد:هزینه های بی نظیر انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد جای تقدیر و تشکر دارد این هزینه ها هم از جیب دولت و هم البته برنامه دولت با هدف توسعه فرودگاه است گاهی برخی خدمات سازمان منطقه آزاد را خارج از خدمات دولت میدانندو این خطای محض است منطقه ازاد نهادی صددرصد دولتی است که به همت و بر نامه ریزی دولت تاسیس شده است.