وقتی تاخیر در تکمیل، حلاوت پروژه ها را به کام شهروندان بهبهان تلخ می کند

پدرام کسائی | خبرگزاری خورنا: یکی از مشکلات این روزهای بهبهان، طولانی شدن زمان تکمیل پروژه هائی است، که خود قرار است مشکلاتی را در این شهر حل کنند.

با بررسی پروژه های فعال در شهرستان بهبهان، و رجوع به آرشیو خبرها و وعده های داده شده توسط مسئولین و مجریان پروژه ها، می توان دریافت که ماه ها و گاهی سال ها از زمان وعده داده شده برای تکمیل این طرح ها می گذرد.

مدیران در توجیه این معضل ، شرایط حال حاضر و مشکلات اقتصادی در مملکت، از جمله کمبود نقدینگی، اعتبارات کم پروژه های عمرانی، و افزایش قیمت ها، را دلایل سرعت کم تکمیل پروژه های عمرانی عنوان می کنند.

ولی موارد فوق در پروژه های بزرگ می تواند تاثیر گذار باشد، و در پروژه های کوچک شهری، دلایل تاخیر و سرعت کم، اغلب به دنبال سوء مدیریت و عدم نظارت کافی بر عملکرد پیمانکاران است.

استفاده از نیروهای دلسوز و کارآمد در امر نظارت، تخصص و تعهد پیمانکاران، ارزیابی پیمانکاران در مراحل عقد قرارداد از جمله توان اجرائی و مالی و لجستیکی، جلوگیری از عقد قرارداد با پیمانکارانی که سوابق خوبی در رزومه کاری ندارند، جلوگیری از دادن چندین پروژه به یک پیمانکار تحت عنوان شرکت های مختلف ثبتی و … می تواند از مشکلاتی که در پروژه ها وجود دارد، و لطمات آن به شهر و شهروندان می رسد، جلوگیری کند.

امید است مسئولین شهری با دقت بیشتر، و نظارت مستمر بر طرح ها، در تکمیل طرح های روی زمین مانده همت بیشتری بخرج داده، که خدای ناکرده حلاوت و شیرینی پروژه ها بیش از این کام مردم شریف بهبهان را تلخ نکند.