شهردار اهواز: شرکت کیسون در حق مردم اهواز ظلم کرده است

شهردار اهواز گفت: شرکت کیسون به دلیل عدم اجرای تعهدات خود مبنی بر اتمام پروژه مترو، در حق مردم اهواز ظلم کرده است و این پروژه را علیرغم تمامی تعهدات مکتوبی که داده خوابانده است.

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا موسی شاعری شامگاه دوشنبه ۲۰ مردادماه ۹۸ در برنامه تلویزیونی شبهای کارون با بیان اینکه از ابتدای تصدی مسئولیت در شهرداری پیگیری وضعیت متروی اهواز بوده است اظهار کرد: متاسفانه متروی اهواز بعد از گذشت ۱۵ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار اهواز عنوان کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که شرکت کیسون به دلیل عدم اجرای تعهدات خود مبنی بر اتمام پروژه مترو، در حق مردم اهواز ظلم کرده است و پروژه را برخلاف تعهدات مکتوبی که داده خوابانده است.

وی گفت: اگر چه پروژه مترو اهواز این قابلیت را دارد که فاز یک آن ظرف مدت ۱۰ ماه به بهره‌برداری برسد ولی گویا شرکت کیسون هیچ عزم و اراده‌ای برای انجام این کار ندارد.

شاعری در پایان ضمن بیان این مطلب که تمامی اعضای شورای سازمان قطار شهری اهواز پیگیر این مسئله خواهند بود و از حقوق مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد خاطر نشان کرد: شرکت کیسون دو راه بیشتر ندارد یا باید برطبق تعهدات قبلی این پروژه را ادامه دهد و یا با تحویل پروژه به ما، اجازه دهد که کسی دیگری این کار را دنبال کند.