بازدید رئیس محیط زیست شهرستان بندرماهشهر از پتروشیمی شهید تندگویان

خورنا|باقر گل فر:ایرج سلیمانی رییس محیط زیست شهرستان ماهشهر از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کرد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی شهید تندگویان دراین بازدید رییس محیط زیست  شهرستان بندرماهشهر با حضور در واحدهای مختلف مجتمع، ضمن آشنایی با فرآیند واحدهای شرکت از نزدیک در جریان پروژه های زیست محیطی اجراء شده در مجتمع  قرار گرفت .

وی در پایان این بازدید از زحمات کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان در حفاظت و صیانت از محیط زیست تقدیر وتشکر کرد.

قابل ذکراست پتروشیمی شهید تندگویان در راستای صیانت از محیط زیست فعالیتهای متعددی را برنامه ریزی کرده که درحال اجرا می باشند.