جلسه هماهنگی آغازعملیات اجرایی انتقال صنوف پرسروصدا ازسطح شهررامهرمز+تصاویر

خورنا/فرشیدفرجی- جلسه هماهنگی آغازعملیات اجرایی انتقال صنوف پرسروصدا(جوشکاران و…)باحضورادارات آبفا،برق،اتاق اصناف،کارشناسان،مهندس صفری شهردار رامهرمزوشاهرخ رفاعی بعنوان نماینده فرماندارتشکیل گردید

محل احداث این مجتمع که قریب ۱۰ سال است مهیاو واگذارگردیده معطل عزم مسولین بود
مهندس صفری با تاکید بر اینکه تصمیم مهندس ممبینی فرماندار و شهرداری جدی است گفت: روزسه شنبه بازدید میدانی صورت میگیرد و همزمان با عید غدیر عملیات اجرایی آغازمیگردد
لازم به ذکراست دکترمحمدیان نماینده مردم در مجلس،اعضای شورای اسلامی شهر و اتاق اصناف درخصوص حمایت از اجرای طرح قول حمایت و مساعدت همه جانبه دادن تا کسبه مربوطه بتوانند با سرعت کار احداث ملک خود را شروع و به اتمام برسانند.