موافقت با واگذاری ۳ پروژه سرمایه‎گذاری میراث فرهنگی خوزستان به بخش خصوصی

در جلسه کارگروه بررسی و تأیید واگذاری‎ پروژه‎های سرمایه‎گذاری میراث فرهنگی خوزستان، با واگذاری سه پروژه به بخش خصوصی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا در راستای عمل به مفاد ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‎ای استانی به بخش خصوصی، دومین جلسه بررسی و تأیید واگذاری‎ها براساس ماده ۲۷ دستورالعمل واگذاری به بخش خصوصی در اداره‎کل میراث فرهنگی استان و باحضور اعضاء و نمایندگان دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، معاونت عمرانی، اداره‎کل امور شهری و اداره‎کل امور اقتصاد و دارایی خوزستان و نیز نماینده شرکت مشاور در حوزه واگذاری پروژه‎های عمرانی برگزار شد.

این نشست با دستور کار بررسی اسناد تهیه شده ۹ پروژه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و فرهنگی استان که شامل بناهای تاریخی، مجموعه‎های آب‎درمانی و اردوگاه‎های گردشگری خوزستان بود، برگزار شد و پروژه‎ها از لحاظ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل، نوع قرارداد و مدت زمان واگذاری به سرمایه‎گذار بررسی شدند.

در پایان این نشست، موافقت اولیه برای واگذاری سه پروژه شامل بازارچه صنایع دستی غدیر اهواز، مجموعه آبدرمانی گل‎گیر مسجدسلیمان و مجموعه آبدرمانی گراب بهبهان که قابلیت انتقال به بخش خصوصی را دارا بودند، حاصل شد که این پروژه‎ها توسط کارگروه تصویب شدند و پس از تهیه اسناد مزایده توسط شرکت مشاور و تأیید آن‎ها توسط کمیسیون، از طریق آگهی عمومی و دیگر شرایط مصرح در قانون به مزایده گذاشته خواهند شد.

لازم به ذکر است، این ۹ پروژه‎ براساس اثر توسعه‎ای و اقتصادی‎ای که بر فضای اجتماعی و اقتصادی منطقه دارند در اولویت واگذاری قرار گرفتند که نوع بهره‎برداری توسط سرمایه‎گذار بررسی و در نهایت با واگذاری سه پروژه موافقت شد.

منبع؛ روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان،