دیدار معاون سرمایه گذاری وتوسعه کسب وکارهای سازمان منطقه ازاداروند ونمایندگان بزرگترین شرکت بیمه مناطق آزادکشور

خورنا – سید علی موسوی در جلسه ای که صبح امروز به همین منظور برگزار شد؛ با اشاره به اهمیت حفاظت سرمایه‌گذاران، صاحبان صنعت و فعالان تجارت در این مناطق از سرمایه های خود، گفت : ۴ شرکت بیمه تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند مهم ترین حامی و شریک آنها باشند که بیمه “ایران معین” براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان بیمه مرکزی و آمارهای موجود بزرگترین آن ها بشمار می رود .
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، افزود: این شرکت بیمه ۲۵نمایندگی ، ۳ کارگزاری و ۲ شعبه موفق در شهرستان های آبادان و خرمشهر دارد و قرار است با توجه به اهمیت حضور فعالین اقتصادی، زائرین، گردشگران و در آینده نزدیک تردد خودروهای آن ها در شلمچه در این مرز مستقر شوند.
وی با تاکید بر حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تمامی بیمه های ثبت شده در این منطقه اظهار داشت : با توجه به پتانسیل ها و ویژگی های اروند نسبت به سایر مناطق آزاد تجاری کشور این منطقه نیزمی تواند مکان مطلوبی برای سرمایه گذاری این شرکت ها باشد.