"آورده‌اند که..."

طنز/مخوف ترین استراحتگاه دنیا در خوزستان!

“ظهر تابستان را در ذهن خود مجسم کنید

زیر کولر دراز کشیده ای و شدیدا داری از نوازش گونه هایت توسط ابر محصول کمپانی اُجنرال در منزلت لذت میبری!
هنوز داری لابلای دندونات تمیز میکنی که
تصمیم میگیری خوشی هایت را با رفتن به دستشویی به اوج برسانی. پس از جایت به سختی بلند میشوی و به سمت حیاط خیز بر میداری.
با نگاهی به ساعت روی دیوار میتوانی فاجعه ای که پشت درب هال منتظرت است را حدس بزنی!
درب را باز میکنی و به دمپایی تفتیده و به حالت مایع در آمده ای که کف حیاط افتاده نگاه میکنی و پایت را به آرامی درون دمپایی میکنی و با ذکر کلمه ی “اوووف سُختُم” به سمت توالت گوشه ی حیاط میدوی.

با عجله درب آهنی و گداخته توالت را باز کرده و قصد ورود داری که جریانی بسیار مرطوب و خوش بو! از درون توالت به صورتتان “هُف” میشود.

چشمت را بر روی اینهمه سختی میبندی و به امید آرامش ادامه میدهی…
با نگاهی به حباب چراغ توالت و خیل عظیم پشه ها که درونش جان به جان آفرین تسلیم کرده اند، از مارمولک خسته ای که زیر همین حباب چمباتمه زده رخصت میگیری و بالاخره مینشینی تا رفع حاجت کنی.

کارت که تمام میشود ترس تمام وجودت را فرا میگیرد.
حالا مرد میخواهد
تا مرحله آخر را عملی کند:
شیر آب
شیلنگ
سوختن
گداختن
اب پز شدن”