دو انتصاب جدید در شهرداری اهواز

شهردار اهواز در احکامی جداگانه دو انتصاب جدید را در سازمان متبوعش انجام داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا موسی شاعری در حکمی عبدالنبی شیربیگی را به سمت “مشاور و دستیار شهردار در امور عمرانی و نماینده شهرداری در پیگیری پروژه های عمرانی” منصوب کرد.

همچنین وی در حکمی دیگر مجتبی دین پرست را نیز برای تصدی پست “مدیر کلی نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری اهواز انتخاب کرد.

گفتنی است که پیش از این نسرین عظیمی مسئولیت اداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری اهواز را برعهده داشته است.