دبیرستان دخترانه دانشوران عنوان برترین مدرسه در اجرای ارزشیابی مطلوب درس تربیت بدنی در استان خوزستان را به خود اختصاص داد

مدیر آموزش و پرورش بندر ماهشهر از کسب عنوان برترین مدرسه در اجرای مطلوب ارزشیابی درس تربیت بدنی توسط دبیرستان متوسطه اول دخترانه دانشوران شهرستان بندرماهشهر در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بندرماهشهر، مجتبی دیناروند ضمن اعلام این خبر افزود: دبیرستان متوسطه اول دخترانه دانشوران با مدیریت ملیحه چرخ انداز یگانه و بهشته پرخیده دبیر تربیت بدنی، عنوان برترین مدرسه در اجرای ارزشیابی مطلوب درس تربیت بدنی در سال تحصیلی جاری را به خود اختصاص داد.

وی اظهار داشت : آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت وضعیت جسمانی و روحی آنان تقویت روحیه تلاش ابتکار و رقابت های سالم در دانش آموزان، آگاهی از میزان فراگیری مهارتهای ورزشی دانش آموزان، ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت ارتقاء قابلیتهای جسمانی و حرکتی و فراگیری مهارتهای ورزشی از اهداف ارزشیابی مطلوب درس تربیت بدنی می باشد.

مدیر آموزش و پرورش بندرماهشهر این افتخار ارزشمند را به جامعه فرهنگیان،بخصوص معلمان تربیت بدنی تبریک گفت.