والیبال خوزستان و نیاز به تغییر در شیوه مدیریت

خورنا| سرویس ورزشی:
در حالی که کم کم به پایان دوره ریاست سعید شاهرخی بر کرسی هیات والیبال استان نزدیک می شویم، تصمیمات خلق الساعه و عدم تمرکز بر نیاز سنجی، و هدف گزینی والیبال استان خوزستان را بیش از پیش دچار روزمره گی و سردر گمی عجیبی کرده است!! شکست های متوالی تیم نوجوانان خوزستان در مسابقات کشوری و سقوط به دسته دوم از یک طرف ، برنامه ریزی غلط و بدون توجه به تقویم ملی و شرایط آب و هوایی، و ویژگی های فصل تابستان برای برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان خوزستان باعث تغییر مکرر زمان بازیها و مشکلات عدیده برای بازیکنان ، مربیان، باشگاهها و حتی خانواده ها از طرف دیگر شده است!!
برگزاری المپیاد نونهالان ، بصورت ناقص و بدون برنامه ایی مدون که در اجرا مشکلات فراوانی از نظر سخت افزار و نرم افزاری ، ضربه ایی مهلک بر پیکره والیبال استان خوزستان در ابعاد مختلف داشته است!!
♦والیبال در خوزستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به تیم های پایه می باشد که قطعا برگزاری مسابقاتی بدین شکل، که یک تیم با انجام سه بازی در یک روز حذف و به خانه برگرد و منتظر سال اینده باشد، هیچ دردی از والیبال این استان را دوا نخواهد کرد. !!!
آنچه مشخص است نگاه منفعتی در برگزاری مسابقات تیم های پایه راه پیشرفت راه از والیبال خوزستان گرفته است!!
♦سعید شاهرخی بعنوان سکاندار والیبال خوزستان در مدت تصدی این مسئولیت نشان داده است که فاقد هر گونه برنامه ایی مدون برای والیبال استان خوزستان میباشد!! قطار والیبال کشور در حال حرکتی پر شتاب و رو به جلو بوده و در استانهای مختلف با سرعت فزاینده ایی که متکی بر مدیریت عقل محور و متناسب با شرایط محیطی و با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در حال حرکت می باشد!!
و اما مدیریت سنتی و دشمن پندار ، در لفافه ایی از مدرنیته اما بدون محتوای شاهرخی ، که همراه با حذف منتقدین و عدم توجه به نقدهای منصفانه بوده است ، وی را دچار انجماد فکری و رفتاری کرده است و به تبع آن والیبال استان خوزستان را بیش از پیش در مسیر ناهمواری هدایت می کند!!

♦اداره کل ورزش و جوانان خوزستان نیز انچنان در گیر مشکلات ناشی از عوامل مختلف میباشد که فرصت بررسی کارشناسی والیبال خوزستان را در اولویت های کاری خود نمی بیند. !!!

♦بنظر میرسد که وقت آن رسیده است که مدیرکل محترم با ورود به موضوع ، راه صدمات بیشتر بر این رشته ورزشی با سوابق درخشان را بسته و مرحمی بر آلام جامعه والیبال استان خوزستان شود.
٨/۵/٩٨

محمد چنگلوایی، مربی و کارشناس والیبال

کارشناس ارشد تربیت بدنی