گزارش تصویری سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در سال ۹۸

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان عصر دوشنبه هفتم مرداد ماه ۹۸ در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.

تصویب سند توسعه معیشت پایدار روستایی و عشایری استان به همراه ارائه گزارشی از ضرورتهای اجرایی مورد نیاز در میراث جهانی چغازنبیل از جمله دستور کارهایی بود که در این جلسه مطرح شد.

تصاویر: