دعوت سه خوزستانی به اردو تیم ملی تیراندازی

به گزارش خورنا|سارا شمس جهرمی، محمد امین رهسپار و نیلوفر محسنی پور در رشته تفنگ رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به اردوی تیم ملی تیراندازی دعوت شدند.

این مرحله از اردوی آمادگی با توجه به نزدیک شدن به رقابت های پیش رو در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ۶ مردادماه آغاز می شود.