قبوض کاغذی از مهر ماه حذف و بصورت پیامکی برای شهروندان ارسال خواهد شد

قبوض کاغذی از مهر ماه حذف و بصورت پیامکی برای شهروندان ارسال خواهد شد.

آقایی رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان هندیجان در جلسه شورای اداری اظهار داشت: هم اکنون در پست مصرف آب قرار داریم و با توجه به دمای هوا، مصرف آن نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است .

وی افزود: سال گذشته با ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز ما شبکه را مدیریت میکردیم امسال به ۱۲،۵۰۰ متر مکعب رسیده است .

ایشان خاطر نشان کرد: اداراتی که فضای سبز دارند بصورت کنترل شده یا بصورت قطره ای آبیاری کنند تا در زمان پیک مصرف افت فشاری در شبکه بوجود نیاید و مردم بتوانند با خیال راحت آب با فشار مناسب به منازلشان برسد .

رئیس اداره آبفا شهرستان هندیجان در پایان گفت: قبوض کاغذی از مهر ماه حذف و بصورت پیامکی برای شهروندان ارسال خواهد شد.