فرماندار هفتکل:مسئولان غیربومی یا خانه خود را به هفتکل بیاورند یا خود در طول هفته در شهر حضور داشته باشند

سید عابدین طباطبایی در نامه برای دومین بار به مدیران شهرستان دستور داد که خانه خود را به هفتکل بیاورند و یا خود در طول هفته در شهرستان حضور داشته باشند

پ.ن ۱:انتظار می رود فرماندار هفتکل که تعصب ویژه ای نسبت به واژه بومی دارد اهتمام بیشتری را داشته باشد و عذر مدیران بی توجه به این موضوع را بخواهد و از مطالبات اصلی مردم دومین شهر نفتی خاورمیانه را عملی نماید

پ.ن ۲: پیش از این سهم هفتکلی ها از مدیریت این شهرستان دو یا سه نفر بوده که با حمایت و تلاش های مهندس ظاهری نماینده شهرستان و فرماندار طباطبایی در طی سالهای اخیر نزدیک به ۱۵ صندلی از مدیریت شهرستان به بچه های هفتکل سپرده شد