سرعت مطلوب اجرای مصوبات شورای ترافیک در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: شهر بهبهان از منظر ترافیکی با مشکلات بسیاری روبرو است؛ که از عمده دلایل ترافیک بالا در بهبهان می توان به عرض کم خیابان ها، تعداد زیاد و فاصله کم تقاطع و میادین، تمرکز اصناف و مراکز خدماتی عمومی در هسته مرکزی شهر، استفاده بسیار شهروندان از خودروهای شخصی، عدم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، نبود پارکینگ و … اشاره کرد.

در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در بهبهان وجود دارد، و ماهانه نیز حدود ۲۵۰ دستگاه خودرو سواری و ۸۰ دستگاه موتورسیکلت به این آمار اضافه می شود.

لذا با کار کارشناسی و مصوبات مناسب، می توان ترافیک فعلی معابر در معابر شهری را کاسته و از مشکلاتی که ترافیک برای شهروندان ایجاد می کند، کم کرد.

طی هفته های اخیر شاهد سرعت خوب در اجرای مصوبات شورای ترافیک بوده ایم، که برخی از این اقدامات به شرح زیر است:

احداث بلوار روبروی دادگستری، بستن تقاطع شهرک صنعتی به سمت دادگستری، ایجاد دوربرگردان انتهای بلوار شهرک صنعتی، اصلاح هندسی تقاطع پل نصر، نصب هشدار دهنده چشم گربه ای خیابان سیلو، اصلاح هندسی دور برگردان تقاطع سیلو، بستن تقاطع خیابان شهیدان آبروشن(کوی حجت)، ایجادسرعت کاه در بلوار ارجان و دیگر نقاط شهری، نصب و تعویض تابلوهای راهنمائی در معابر و …

همچنین با توجه به مصوبات جدید و در دست اقدام شورای ترافیک، بزودی چراغ راهنمائی میدان شهید محاسندار نیز عملیاتی شده، تا ترافیک بسیاری که در این میدان وجود دارد کنترل شود.

از دیگر مصوبات در دست  اجرا،  پروژه پارکومتر در معابر اصلی و هسته مرکزی شهراست، که با اجرای این طرح بزودی شاهد نظم بهتر، کاهش و روان سازی ترافیک خواهیم بود، که امید است شورای شهر و شهرداری هرچه سریع تر این طرح را که به تصویب کمیته تطبیق نیز رسیده اجرائی نمایند.

امیدواریم به تناسب این اقدامات، روز به روز شاهد تصویب پروژه هایی همچون تعریض معابر و احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهر، و کاهش ترافیک در سطح شهر بهبهان باشیم.