مرحله دوم آبرسانی به چم گلک آغاز شد

خورنا_ مرحله دوم توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی شهر چمگلک اغاز شده است.

احمد زیدی در گفت وگو با خورنا اظهار داشت: اداره آبفا شهر چمگلک جهت رفع مشکل کم آبی و افت فشار مناطق تازه توسعه یافته شهری، اقدام به حفاری جهت لوله گذاری شبکه آب رسانی نمود.

وی افزود: این طرح در دو مرحله به اجرا می رسد که مرحله اول آن با شبکه گذاری به طول ۱۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن با قطر ۱۱۰ میلی متر از چاه سوم چمگلک به منطقه اجرا شده است.

رئیس آب و فاضلاب چم گلک ادامه داد: مرحله دوم این طرح با حفاری و لوله گذاری خیابان های متصل به این شبکه انجام می شود و با اجرای آن افت فشار رفع و انشعابات منطقه به صورت اصولی نصب می شود و عملیات حفاری این پروژه با همکاری شهرداری شهر چمگلک در حال انجام است.

انتهای پیام/