عملیات ایمنی سازی کمربندی شرق اندیمشک ادامه دارد

خورنا_ عملیات ایمن سازی کمربندی شرق اندیمشک به عنوان یکی از مهم ترین طرح های حوزه ترافیک شمال خوزستان ادامه دارد

با اجرای این طرح ۴ کیلومتر از کمربندی شرق اندیمشک با نصب تجهیزات و علائم ترافیکی ایمن سازی می شود.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا بود و با بهره برداری کامل از آن یکی از مهم ترین و پرتردد ترین جاده های برون شهری خوزستان ایمن سازی می شود.

انتهای پیام/