بهنام سراج مربی صنعت نفت آبادان شد

بهنام سراج مربی صنعت نفت آبادان شد
 بهنام سراج به کادر فنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه شد.

به گزارش خورنا، بهنام سراج بازیکن اسبق فوتبال خوزستان به عنوان مربی جدید تیم صنعت نفت آبادان انتخاب شد تا در کنار سایر دستیاران اسکوچیچ در کادر فنی زردپوشان فعالیت کند.