نگار افشین سرپرست هیات کاراته استان خوزستان شد

نگار افشین به عنوان سرپرست جدید هیات کاراته استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا با حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته نگار افشین سرپرست جدید هیات کاراته استان خوزستان شد.

پیش از این محمد سرکوهکی به مدت ۱۰ سال ریاست هیات کاراته استان خوزستان را بر عهده داشت.

گفتنی است که نگار افشین در حال حاضر ریاست منطقه پنج ورزش بانوان کشور و معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان را نیز برعهده دارد.