بازدید مدیرکل جدید ثبت احوال استان خوزستان از اداره ثبت احوال شهرستان هفتکل

صبح امروز امروز پنچشنبه مدیرکل ثبت احوال استان خوزستان ،علیپور معاونت پشتیبانی ، محمدزاده رئیس حراست اداره کل ثبت احوال خوزستان به همراه فرماندار هفتکل از محل اداره ثبت احوال شهرستان بازدید کردند

?در ابتدای این دیدار بنیاسی رئیس اداره ثبت احوال هفتکل ضمن خیرمقدم به مدیر کل وهئیت همراه مشکلات اداره را بیان نمود

?در ادامه این بازدید مهندس فاطمی مدیرکل ثبت احوال خوزستان از همکاری طباطبایی فرماندار با مجموعه ثبت احوال تقدیر وتشکر نمود

فرماندار ضمن خیر مقدم انتصاب جدید فاطمی بعنوان مدیر کل جدید ثبت احوال خوزستان تبریک واز ارائه خدمات شایسته توسط مجموعه ثبت احوال تشکر کرد

درحاشیه این بازدید طی نشستی پیرامون وضعیت ساختمان اداره ومشکل برق این اداره نیز گفتگو و درپایان جلسه مدیرکل ثبت احوال ازمحل زمین جهت ساخت اداره دیدن کرد

گفتنی است سه اداره ،ثبت احوال،کار ،محیط زیست و صندوق کارآفرینی امید این شهرستان در ساختمان قدیمی که از لحاظ فیزیکی و فضای اداری شایسته پاسخگویی به ارباب رجوع نمیباشد