ﺯﻟﺰﻟﻪ ۴/۲ ﺭﯾﺸﺘﺮﯼ اهواز را لرزاند

ﺯﻟﺰﻟﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ۴/۲ ﺭﯾﺸﺘﺮ لحظاتی پیش اهواز ﺭﺍ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ

به گزارش خبرگزاری خورنا زمین لرزه‌ای به قدرت ۴ و ۲ ﺩﻫﻢ ﺭﯾﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ۳:۱۵:۴۶ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ پنجشنبه ۲۷ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ شهرستان اهواز را لرزاند.

برطبق اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

همچنین ﺩﺭ مدت زمانی ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۰ دقیقه نیز پس لرزه‌‌ای به بزرگی ۳ و ۴ دهم ریشتر باردیگر اهواز را لرزند.

تاکنون گزارشی از میران خسارات و تلفات این زمین لرزه مخابره نشده است.