راه اندازی موسسه خیریه بیمارستان گلستان اهواز

▪دکتر میثم معزی رئیس مرکز آموزشی درمانی گلستان تشریح کرد:

طرح تحول سلامت برای کاهش هزینه های بیماران اقدامات مفیدی انجام داده اما کافی نیست.

تاسیس و تشکیل موسسه خیریه بیمارستانی می تواند در این زمینه راه حل مناسبی باشد و مشکلات برخی بیماران که برای تامین هزینه بیماری خود با مشکل مواجه هستند را رفع نماید .

▪ایشان بیان کردند:آمارهای کشوری و وضعیت اقتصادی مردم ما را به این نتیجه می رساند که تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی ضرورت و اولویت دارد.
هم افزایی در این زمینه می تواند در رفع مشکلات کمک شایانی بکند.

▪دکتر معزی با بیان اینکه اهداف مجموعه بزرگ بیمارستان گلستان تسریع در ارائه خدمات دهی، ارتقا کیفیت سلامت و رضایتمندی مردم عزیزمان میباشد، ضمن دعوت از خیرین خواستار رساندن این پیام دعوت به دوستان و دوستدارن امور خیر وخیریه جهت تقویت این موسسه شد.