گزارش تصویری سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان در سال ۹۸

احمدرضارستمی: به گزارش خبرگزاری خورنا در روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸ سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در سالن اجتماعات استانداری خوزستان برگزار شد.

ارائه برنامه عملیاتی ادارات کل شهری و روستایی استانداری در خصوص هرس درختان کنوکارپوس و نیز پیگیری مصوبات پیشین کارگروه سلامت استان از جمله دستور کارهای اصلی این جلسه بود که مورد بررسی اعضای این کارگروه واقع شد.