فیلم l تجمع مردم بندرماهشهر در اعتراض به التهاب آفرینی نماینده مجلس

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اینها که صد نفر هم نیستند ماهشهر دویست هزار جمعیت داره