تهدید سلامت شهروندان! تنها ۴۰ درصد جوهای آب اندیمشک لایروبی و آهک پاشی شده است

خورنا- فرهاد صفدری مدیر سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به وضعیت لایروبی و آهک پاشی در شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بهار ۹۸ گفت: ضعیت عملکرد لایروبی و آهک پاشی جوی های روباز در بخش شهری در اندیمشک ۴۰ درصد، حمیدیه ۵۰ درصد، کارون و هندیجان صفر بوده است. همچنین وضعیت لایروبی و آهک پاشی جوی های روباز در بخش روستایی در امیدیه ۴۰ درصد، ایذه ۲۵ درصد، مسجدسلیمان ۴۰ درصد، هندیجان ۴۵ درصد، هفتکل ۴۰ درصد و در دهدز ۱۰ درصد بوده است.

مدیر سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان در خصوص وضعیت لایروبی و آهک پاشی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ۱۵ روز نخست تیر ماه ۹۸ گفت: تعداد نقاط نیازمند لایروبی و آهک پاشی در بخش شهری غرب اهواز ۶۷ نقطه بود که تنها در ۲۰ نقطه لایروبی آهک پاشی انجام شده است. همچنین ۳۸ نقطه نیازمند لایروبی و آهک پاشی در بخش شهری دشت آزادگان تعیین شده است که در هیچ کدام از این نقاط کار نشده است. همچنین در بخشهای شهری شرق اهواز، اندیمشک، امیدیه، ایذه، باوی و حمیدیه درصد لایروبی و آهک پاشی جوی های روباز کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در بخش روستایی غرب اهواز نیز ۶۰ نقطه نیازمند لایروبی و آهک پاشی بودند که تنها در یک نقطه کار انجام شده است. تقریباً عملکرد در این زمینه در همه بخشهای روستایی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز زیر ۵۰ درصد و در برخی نقاط صفر بوده است.

انتهای پیام/