حسن پور سرپرست نفت مسجد سلیمان شد

سرپرست جدید نفت مسجدسلیمان معرفی شد
 سرپرست جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان انتخاب شد.

به گزارش خورنا، مهران نصیریان دوست مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان اظهار کرد: داریوش حسن‌پور به عنوان سرپرست جدید تیم انتخاب شد