نامه سیب زمینی کاران به احمدی نژاد: انتخابات نزدیک است

خورنا: اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران کشور به دلیل وجود مشکلاتی در این بخش، نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نوشتند.

به گزارش مهر، در ابتدای نامه اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران کشور به رئیس جمهور آمده است: از سال ۸۷ که بر اساس تصمیم دولت سیب زمینی تولید کشاورزان در راستای خرید تضمینی خریداری شد و برای ایجاد فضای باز سیاسی در معابر عمومی و جلوی مساجد و مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظامی به طور رایگان توزیع شد و دولت محترم از مفاد قرارداد تنظیمی با کشاورزان سر باز زده و ۱۰ میلیارد تومان حق انبارداری محصول مورد قرارداد را به کشاورزان پرداخت ننموده است.

در ادامه این نامه می خوانیم: اکنون که چند ماهی از دوران ۴ ساله ریاست جمهوری باقی نمانده است و به دوران طلایی مرحله دیگری از انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم این محصول بی رگ علاوه بر نقش تخریبگری اش در بحران آبهای زیر زمینی و به هم ریختن الگوی کشت ریشه بیش از ۵۰ هزار بهره بردار تولیدکننده کشاورز را هدف گرفته است و تنها کالایی است که با نجابت تمام در مقابل تحریم های خارجی و سیاستهای متزلزل داخلی همچنان قیمتش را به قیمت خودکشی تولید کننده از دست سلف خرها و دیون بانکها پائین نگاه داشته است.

دربخش دیگری از این نامه آمده است: درحال حاضر ۲۷ میلیون نفر جمعیت روستایی از تغذیه صحیح محصولات خود بی نصیبند. سوء تغذیه امید به زندگی و مرگ و میر عدم بهداشت تعریف شده عدم تامین درمان و تامین اجتماعی و مسکن مهاجرت ترک تحصیل و در کل مدارا با وضعیت موجود نمی توان افتخاری را نصیب صاحبان مملکت بنماید و از حجم تولیداتی که ۳۰ درصد آن کاملا فاسد شده و به زباله تبدیلی و عوارض زیست محیطی خاص خود را دارد.

در ادامه این نامه از رئیس جمهور پرسیده شده است: آیا می دانید قیمت کود شیمیایی اوره از کیسه ای ۲۵۰۰ به ۴۰۰۰۰ تومان، فسفات آمونیوم از ۳۰۰۰ به ۷۰۰۰۰ تومان، تراکتور چهار سیلندر از ۱۰ میلیون به ۲۴ میلیون تومان، کیسه پریپلین از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان، گازوئیل از ۱۶ به ۳۵۰ تومان، چای که چاشنی رفع خستگی کشاورزان است از ۸۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ تومان، تیرآهن ۲۷ از ۴۰۰۰۰۰ به ۱۶۰۰۰۰۰ تومان و پراید از ۷ میلیون به ۱۴ میلیون تومان و دلار از ۱۰۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسیده است ولی سیب زمینی که قیمت تمام شده آن در سر مزرعه ۳۲۰ تومان و به ازاء هر ماه انبار داری ۳۰ تومان به قیمت آن افزوده شده اکنون از کیلویی ۵۰ تومان تا ۲۰۰ تومان رسیده است.

در بخش پایانی نامه می خوانیم: از آن مقام که در طول دوران ریاست جمهوری اقدامات ماندگار و تعیین کننده و اساسی در سرنوشت و آینده اقتصاد و اجرای قوانین مملکت داشته انتظار داریم در یک اقدام خداپسندانه و انسانی تصمیم عاجل برای جبران خسارت وارده در طول ۳ سال زراعی گذشته بر سیب زمینی کاران کشور اتخاذ فرماید.