تبعیض در انتخابات نظام پرستاری بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام پرستاری، فردا جمعه ۲۱ تیرماه، بطور همزمان در کل کشور برگزار خواهد شد.

سازمان نظام پرستاری یک سازمان غیر دولتی است، که در جهت پیگیری مطالبات صنفی جامعه پرستاری در سال ۱۳۸۳ تشکیل شده، و در اکثر مراکز استان ها و برخی شهرستان ها فعالیت داشته، و در کشور بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جامعه پرستاری در این سازمان عضو هستند.

انتخابات سازمان نظام پرستاری در بهبهان فردا و همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار می شود، و این در حالی است که در بهبهان علاوه بر بیمارستان های تحت نظر وزارت بهداشت(بیمارستان شهیدزاده و فریده بهبهانی)، بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) تامین اجتماعی نیز فعالیت دارد.

در انتخابات سازمان نظام پرستاری بهبهان ۱۴ کاندیدای پرستاری، ۳ کاندیدای بهیاری، و ۲ کاندیدای بیهوشی حضور دارند، که از این تعداد ۶ کاندیدای پرستاری، ۲ کاندیدای بهیاری و ۲ کاندیدای بیهوشی از پرسنل بیمارستان تامین هستند.

بیمارستان تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی ره بهبهان با حدود ۱۲۰ نفر پرسنل پرستاری، بهیاری و بیهوشی یکی از مراکز مهم درمانی منطقه است.

حال شنیده ها حاکی از این است که در انتخابات نظام پرستاری بهبهان که فردا برگزار می شود، قرار است یک صندوق ثابت برای اخذ رای در بیمارستان شهیدزاده قرار داده شود، و فقط یک صندوق سیار جهت بیمارستان های فریده بهبهانی و تامین اجتماعی اختصاص داده شود، که این امر موجب نگرانی برخی کاندیداهای تامین اجتماعی و پرسنل بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) شده است.

حال باید پرسید آیا عادلانه است که صندوق ثابت را جهت پرسنل علوم پزشکی در نظر گرفته، و جهت پرسنل تامین اجتماعی صندوق سیار را تخصیص دهند.

امیدواریم هیئت اجرائی انتخابات نظام پرستاری شهرستان بهبهان، پاسخ قانع کننده ای برای این امر داشته و با اتخاذ تمهیدات عادلانه زمینه حضور حداکثری پرستاران زحمتکش در این انتخابات را فراهم سازند.