فیلم؛ استاندار خوزستان: از خبرنگاران نه شکایتی میکنم نه اجازه شکایتی میدهم!

این‌ فیلم مربوط به سخنرانی استاندار خوزستان در مراسم روز خبرنگار در سال نودوشش است که در آن گفته: از روزنامه نگاران و خبرنگاران نه شکایتی میکنم، نه اجازه شکایتی میدم، نه جوابی میدم، نه برخوردی میکنم، حتی اگر اون حرفهایی که زده شده به حقم نباشه، صحیح هم نباشه، تخطئه هم باشه، [شکایت رو] قدغن میدونم و تمام دستگاه های دولتی را هم توصیه و اصرار کردم بر این امر ! استاندار خوزستان با شکایت از خورنا به همین سادگی زیر حرفهایش زد. نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شکایت علیه خبرنگار پیشکسوت و فعال محیط زیست آقاى کنعانى (خادم النخیل) و زندان کردنش رو هم باید از برکات مدیریت استاندار فعلى بدانیم