امضای قرارداد تامین تجهیزات میدان نفتی رامشیر+فیلم

?قرارداد تامین تجهیزات مورد نیاز برای توسعه دو میدان نفتی رامشیر و منصوری با یک شرکت‌ داخلی امضا شد