یک فعال سیاسی اجتماعی نوشت:

مدیرکل ورزش و جوانان مشروعیت خود را از خارج استان می گیرد

مدیرکل ورزش و جوانان مشروعیت خود را از خارج استان می گیرد/ حذف مصاحبه دستیار استاندار حذف استاندار است /مدیرکل ورزش و جوانان در بحث بودجه شفاف عمل کند/ وعدهای مدیرکل ورزش و جوانان صبر جامعه را لبریز کرده است

خورنا | سرویس جوانان: سوالی که باید پرسید این است ؛ مگر دستیار استاندار چه چیزی را مطرح کرد که اینگونه مدیرکل ورزش و جوانان را برآشفته شد؟ مگر ذکر موارد قانونی و بخشنامه های استاندار اینگونه آشفتگی دارد ؟ سوال دیگر این است که چه رابطه ای میان مدیرکل ورزش و جوانان با برخی رسانه ها است که یک رسانه اینگونه آبروی خود را به قتلگاه می برد؟

اخیرا شاهد آن بودیم که بعد از مصاحبه دستیار استاندار خوزستان در امور جوانان که در مورد شفافیت انتصابات و عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان بود و با استقبال جامعه و بخصوص جوانان روبرو شد.با اعمال فشار مدیرکل ورزش و جوانان که باید دید از چه چیزی منشاء میگیرد رسانه محلی اقدام به حذف مصاحبه خود کرد.

این اقدام به حذف ، سانسور و قیچی مصاحبه دستیار استاندار خوزستان که عملا حذف و سانسور استاندار است،  سبب شد تا جوانان استان نسبت به این حذف قرون وسطایی ورود و آن را محکوم کنند . لازم است استاندار و استانداری در این مسئله ورود کنند و مدیرکل ورزش و جوانان را در رابطه با این سانسور و بی احترامی رخ داده به جوانان استان و دولت بازخواست کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نه تنها خود را در حوزه جوانان پاسخگو نمی داند بلکه در حوزه ورزش و شفافیت مالی و اداری نیز از پاسخ به نهادهای بالادستی ، افکار عمومی و نخبگان خودداری می کند و جامعه چیزی جز فرار از شفافیت ندیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان هیچگاه در بودجه میلیاردی تخصیص یافته شورای اجتماعی استان  ، اعتبارات عمرانی ،  اعتبارات وزارت کشور ، شفافیت لازم را نداشته است تا جایی که نهادهای نظارتی و بازرسی و برخی مدیران کل استانداری به این قضیه ورود کرده اند  شاید لازم باشد قوه محترم قضایی و دادستان به عنوان مدعی العموم به پروندهای مالی ، سرانه ورزشی استان و پروژهای عمرانی ورود کند تا مردم و جوانان استان خوزستان شفافیت را در این حوزه ببینند.

عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان در حوزه ورزش نیز  بسیار جای سوال دارد و همواره باعث دلخوری جامعه ورزش بوده است. افشین حیدری در میان جامعه ورزش به سلطان وعدها شناخته میشود که هیچکدام از آن ها محقق نشده است.افشین حیدری که در روزهای اول مدیریت خود به جامعه ورزش خوزستان وعدهای مختلف اعم سرانه ورزشی استان که با همکاری شهرداری ها انجام میشود ، ساماندهی به هیئت های ورزشی استان خوزستان ، عدم تمرکز صرف بر مرکز استان و  توجه بیشتر به شهرستان های خوزستان داده بود که هیچکدام محقق نشدند فراموشی محض ورزش بانوان ، عدم همکاری بادانشگاها و نخبگان ورزشی که مهاجرت این قشر را به همراه داشته است از چالش های اساسی استان و سازمان ورزش و جوانان خوزستان تحت مدیریت افشین حیدری است.

مسئله مهم و کلیدی که باید شفاف با مردم استان خوزستان مطرح شود این است که آقای حیدری مشروعیت خود را نه از جامعه استان خوزستان بلکه از جایی دیگر و خارج از استان خوزستان میگیرد که لازم است نخبگان جامعه اعم ورزشی ، سیاسی و اجتماعی  به این حمایت های خارج از استانی توجه بیشتری کنند و از وزیر ورزش و جوانان پاسخ روشن بخواهند.

خواسته اصلی نخبگان ورزشی ، صاحب نظران از استاندار و وزارت ورزش و جوانان این است که با توجه به موارد ذکر شده و عدم شفافیت مدیرکل ورزش و جوانان اقدام به عزل مدیرکل ورزش و جوانان کنند تا فضای جدید ، شفاف  و پاسخگو در فضای ورزش و جوانان استان ایجاد شود.

محمد اردشیری، فعال سیاسی و اجتماعی