بازخوانی کارنامه‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان؛ ضرورتی که مغفول ماند!

خورنا- احسان‌ نمازی: کی از کارهای مهمی که اغلب لابلای شلوغی ها و هیجانات فضای رسانه گم می‌شود، ضرورت رد گیری عمیق مشکلات تا رسیدن به ریشه و آبشخور پیدایی آن‌ها و از طرف دیگر توجه به شناخت مرجعی مسئول جهت پایش، درک، راه حل یابی و پی گیری و نظارت بر روند حل این مشکلات می‌باشد.

به عبارت ساده: پیگیری رفع مشکل از مربوط ترین جایگاه، نهاد، یا شخص مسئول.

حالا بیایید در فرصت همین چند خط پیش رو چراغی به دست بگیریم و به دنبال قوه‌ی عاقله‌ در استانِ دردمندمان خوزستان بگردیم. کدام نهاد، سازمان یا شخص، مسئول پایش مشکلاتِ اساسی استان و نیز مسئول راه حل یابی و تدوین طرح و برنامه‌ی رفع و بهبود این معضلات و نهایتاً نظارت بر حسنِ اجرای این طرح ها و برنامه هاست؟!

“استاندار” پاسخی‌ست که به تحقیق بیشترین فراوانی را خواهد داشت.

استاندار البته به عنوان نماینده عالی دولت در قلمرو مأموریت خویش شرح وظایفی دارد آنچنان گسترده که قطعاً بخش های قابل توجهی از موارد مورد توجه سوال ما را در برمی‌گیرد و ما در اکثر مواردی که در زمینه‌های مختلف با حجم انبوهی از ناکارآمدی مواجه می‌شویم، به هر حال حق داریم از “استاندار” شاکی باشیم و عصبانی و بل کلافه! اما می‌شود کمی دقیق‌تر هم شد.

قبول که استاندار قدرت اول یک استان است اما این قدرت بیشتر ماهیت اجرایی دارد، چیزی شبیه به کوچک شده‌ی رئیس جمهور در مقیاس جغرافیای یک استان. آشنایان با علم مدیریت می‌دانند که حضور در چنین جایگاهی عملاً فرد را از داستان برنامه ریزی‌های متکی بر مطالعه و پژوهش های عمیق و راهبردی منفک می‌کند. و می دانیم اغلب گرفتاری‌های مدامِ استان ما مسائلی هستند اساسی، زیربنایی و غیر زودگذر و باید راه حل یابی آن‌ها از آدرس دیگری پیگیری شود:

جایی که “بنا به ابلاغیه شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی اداری و بند ۲ مصوبه شورای مزبور مقرر گشته است: تمامی وظائف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سطح استان شامل برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ریزی استان (به عبارتی هر چه را که دردمند آنیم!) از استانداری‌های کشور “منتزع” و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تشکیل ‌گردد!

بلی دوستان، اگر می‌شناسیم جناب شریعتی را و علاوه بر ناکارآمدیهای فراوانش، هر از چندی از دست گل‌ به آب دادن‌های رسانه‌ای او نیز مستفیض می‌گردیم! به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که دست کم دوستان مطالبه گر و رسانه‌ای فرصتی را بگذارند برای بازخوانی کارنامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان! با مدیریت ۴ ساله‌ی جناب آقای امید حاجتی !