گزارش تصویری از خرابی های مسجدسلیمان پس از زلزله

خورنا- تصاویر زیر را خبرنگار خورنا از مسجدسلیمان ارسال کرده که مربوط به خرابی های پس از زلزله امروز است.