عابدینی به ماشین سازی تبریز پیوست

مدافع صنعت نفت به ماشین سازی پیوست
مدافع راست فصل گذشته تیم صنعت نفت آبادان با امضای قراردادی به ماشین سازی تبریز پیوست.

به گزارش خورنا، فردین عابدینی مدافع راست تیم صنعت نفت آبادان که قراردادش با این تیم به پایان رسیده بود، راهی ماشین سازی تبریز شد تا فصل جدید را در تیم سبزپوش زادگاهش به میدان برود.