جلسه مشورتی و برنامه ریزی دهیاران بخش جایزان با حضور مدیران دستگاه های اجرائی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – این جلسه در سالن جلسات بخشداری جایزان به ریاست بهمنی بخشدار جایزان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان و دهیاران بخش جایزان برگزار شد

مسائل و مشکلات روستاها در زمینه های عمران روستایی، جاده ها و ترافیک روستایی، برق، آب شرب، کشاورزی و….. مطرح شد.

بهمنی بخشدارجایزان ضمن تشکر از زحمات مدیران دستگاه های اجرائی شهرستان از ایشان خواستند، با توجه به در پیش بودن سال مالی جدید ، نسبت به پیشنهاد و تامین اعتبارات پروژه های مورد نیاز، جهت مرتفع کردن مسائل و مشکلات روستاهای بخش، اقدامات لازم را انجام دهند.