برگزاری مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان خوزستان انتخابی کشور

اسداه ترحم  / خورنا – مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان خوزستان انتخابی کشور با حضور تیم های اهواز ، بهبهان، شوشتر ، ماهشهر، آغاجاری، ایذه ، هندیجان، دزفول، باغملک و بخش های جایزان ، جلکان با حضور مهدی عبدالوند قهرمان مچ اندازی جهان و همراه با حرکات نمایشی هیئت زورخانه ای و پهلوانی پوریای ولی شهرستان ماهشهر در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد در پایان نتایج زیر کسب شد

رده سنی بزرگسالان، کلاس چپ دست:
مقام اول امیدیه
مقام دوم آغاجاری
مقام سوم هندیجان

کلاس راست دست:
مقام اول آغاجاری
مقام دوم امیدیه
مقام سوم ایذه

رده سنی پیشکسوتان:
مقام اول امیدیه
مقام دوم آغاجاری
مقام سوم ایذه

رده سنی جوانان؛
مقام اول آغاجاری
مقام دوم هندیجان
مقام سوم امیدیه