نرخ پوشاک مدارس شهرستان اندیمشک درسال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد.

 

رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت اندیمشک در گفت وگو با خورنا  ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طی جلسات متعدد کمیته فرعی نرخ گذاری وطرح موضوع نرخ پوشاک مدارس در جلسه ستادتنظیم بازار شهرستان وتصویب نهایی آن درجلسه کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی نرخ نهایی پوشاک مدارس به تصویب رسید.

 

او گفت: تمامی واحدهای تولید شهرستان ملزم به رعایت نرخهای تصویبی هستند.

ماکنالی درادامه بیان کرد: به منظور اعمال دقیق نرخها ونظارت بر روند اجرای آن،نرخ ها به تمام مدارس وواحدهای تولیدی ابلاغ گردید.

او درپایان تصریح کرد: ازهمه واحدهای تولیدی در خواشت داشته تاضمن رعایت نرخهای تصویبی، نرخ نامه رانیز درمعرض دید مشتریان قرار دهند واز مردم درخواست داشته تاهرگونه گرانفروشی را به شماره ۱۲۴ ستادخبری این اداره گزارش نمایند.