ایقای نقش یک هنرمند رامشیری در رادیو اروند

هنرمند رامشیری جاسم علی پوریان، اولین اجرایی رادیویی خود را در روی آنتن برد.

شکوفه های اروند برنامه ای برای گروه سنی کودکان است که روزهای چهارشنبه ساعت ۱۱صبح از رادیو آبادان پخش می شود و علی پوریان از اعضای ثابت گروه نمایش رادیویی این برنامه است.