سقف قیمت البسه مدارس شهرستان هفتکل در سال تحصیلی ۹۸ اعلام شد/نرخ نامه

سرپرست اداره صمت شهرستان هفتکل در گفتگو با خبرگزاری خورنا ضمن اعلام این خبر بیان داشت:طی نشست های متعدد کمیته تعیین نرخ قیمت البسته مدارس سطح شهرستان هفتکل در سال ۹۸ طبق نرخ نامه پیوستی اعلام شد

مهندس حجازی در ادامه گفت:به منظور نظارت دقیق این نرخ نامه به مدارس و همه تعاونی ها ارسال و بازرسان این اداره بصورت منظم از واحدهای تولیدی بازرسی می نمایند

وی در پایان اعلام داشت:مردم شریف هفتکل میتواند هرگونه تخلف را با شماره ۱۲۴ اعلام نمایند تا با واحدی تخلف کننده برخورد جدی صورت گیرد