گزینه های مدیریت بحران خوزستان چه افرادی هستند؟

شنیده ها حاکی است بدنبال انتصاب کیامرث حاجی زاده به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و خالی شدن جایگاه مدیرکلی بحران خوزستان ، بهنام مریدی، توفیق ساکی، علی بلمچی و ارسلان شهنی جدی ترین گزینه ها برای جانشینی وی هستند .

جزئیات و خبر تکمیلی به زودی در خورنا