رئیس صندوق کارآفرینی امید اندیمشک در گفت وگو با خورنا خبر داد

۱۱ فرصت شغلی در اندیمشک ایجاد شد

رئیس صندوق کارآفرینی امید اندیمشک در گفت وگو با خورنا اظهار کرد: باهدف افزایش ظرفیت های شهرستان و اشتغال زایی ۱۱ فرصت شغلی در اندیمشک ایجاد شد.

اسماعیل نیسی با بیان این که امروز دو طرح حوزه گردشگری در شهرستان اندیمشک و با حضور مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان به بهره برداری رسیده است، گفت: این طرح ها با اختصاص تسهیلاتی بالغ بر ۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به این که امروز یک باب خانه بازی کودکان و یک رستوران در شهرستان اندیمشک به بهره برداری رسیده است، گفت: با بهره برداری از این طرح ها بیش از ۱۱ فرصت شغلی مستقیم در شهرستان اندیمشک ایجاد شده است.

رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان اندیمشک با اشاره به لزوم حمایت از طرح های حوزه اشتغال، عنوان کرد: صندوق کار آفرینی امید از اجرای طرح های حوزه های گردشگری و تولید در شهرستان اندیمشک و با هدف ایجاد اشتغال پایدار جوانان حمایت می کند.

وی افزود: هم چنین پس از بهره برداری از طرح های عصر امروز و با حضور نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای روند اختصاص اعتبارات و اجرای طرح های حوزه اشتغال در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.