با امضای تفاهم‌نامه بین دانشگاه پیام نور و سازمان زندان‌های خوزستان/

زندانیان خوزستانی واجد شرایط غیر حضوری ادامه تحصیل می‌دهند

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خوزستان گفت: با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت آموزشی این دانشگاه و سازمان زندان‌های استان خوزستان، زندانیان واجد شرایط غیر حضوری ادامه تحصیل می‌دهند.

مجتبی مروج امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا اظهار کرد: حوزه آموزش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به منظور انجام وظیفه اجتماعی خود و در اقدامی جدید با زندان‌های استان قرارداد همکاری منعقد کرد.

وی افزود: طی این قرارداد همکاری زندانیان حایز شرایط می‌توانند به صورت غیر حضوری ادامه تحصیل دهند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه از هفته پیش روال اجرایی به خود گرفت.