اعلام اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شهرستان بندرماهشهر  

فضل اله ترحم |خورنا : اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شهرستان بندرماهشهر اعلام شد

در اجرای ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری، دکتر محمد شنبدی رئیس هیئت اجرایی این دوره انتخابات،  اسامی نامزدهای انتخاباتی سازمان نظام پرستاری شهرستان بندرماهشهر را بشرح زیر اعلام کرد:

اسامی کاندیدهای رشته پرستاری

۱- هاجر حیدری

۲- زینب بهنامی فر

۳- خدیجه زکی زاده

۴- زلیخا موحد

۵ – لیلی کرمی

۶- هدیه پور موسوی

۷ – امین راد

۸- علیرضا احمد پور

۹- زینب مرادی نیا

۱۰- پروین رجبی

۱۱- صغرا ساری دشتیان

۱۲- خدیجه حسن پور عجم

۱۳- آسیه حسین زاده مطوری

۱۴- مژگان ترحمی

۱۵- فاطمه طباطبایی

۱۶- کبری قنواتی

۱۷- حشام موسوی نژاد

اسامی کاندیدهای اتاق عمل و هوشبری

۱- مهدی مسعودیان

۲- رقیه پورگچی

اسامی کاندیدهای رشته بهیاری

۱- مریم شریفی

۲- طاهره سالاری منوجان

۳- داوود خدری

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری کشور ۲۱ تیرماه در سراسر کشور برگزار می شود .